Huisvesting

HUISVESTING

Om optimaal te kunnen presteren is het van belang dat de uitzendkrachten uitgerust en op tijd op de locatie aanwezig zijn. Daarom proberen wij onze uitzendkrachten altijd zo dicht mogelijk bij uw bedrijf te huisvesten, zodat de reistijd beperkt wordt en ze zich op een goede manier kunnen ontspannen. De huisvesting die we ter beschikking stellen voldoen aan de uitgebreide SNF (Stichting Normering Flexwonen) normen en worden regelmatig door hen gecontroleerd.

Meer informatie over SNF: www.normeringflexwonen.nl

HUISVESTINGSNORMEN

Leden van de ABU en de NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar hebben, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de ABU CAO voor Uitzendkrachten en de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Deze normen zijn voor ABU-leden en NBBU-leden exact hetzelfde.

Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door leden op de juiste wijze worden toegepast. Hierbij maken zij gebruik van een normenset, waarin de algemene bepalingen in de CAO zodanig zijn geconcretiseerd dat goed kan worden vastgesteld of de huisvestingsnormen worden nageleefd.

Als na controle blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, ontvangt men het certificaat ‘Verklaring van Registratie’ en zal men tevens worden opgenomen in de registers van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).