Juridisch administratief medewerker

40 uur
Maasland
Geplaatst 7 maanden geleden

Profielschets

Verrichten van frontoffice-werkzaamheden

 • Inwinnen van informatie middels gesprekken en schriftelijke verzoeken (bijvoorbeeld over procedures of klantdossiers) op verzoek van de directie
 • Verstrekken van juridisch advies aan klanten, de organisatie of het bestuur op verzoek van de directie
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen en termijnen bijhouden
 • Pensioen controle en verwerkingsverslagen bijhouden

Behandelen van aanvragen en opdrachten

 • Verrichten van dossieronderzoek
 • Controleren van bewijsstukken en andere gegevens
 • Ordenen van dossiergegevens
 • Controleren van dossiergegevens op volledigheid, juistheid en relevantie
 • Zo nodig inwinnen van advies van derden
 • Zo nodig verrichten van literatuuronderzoek
 • Opstellen (of bijdragen aan het opstellen) van juridische concept- en standaarddocumenten
 • Verwerken van mutaties in standaarddocumenten
 • Bewaken van de wettelijke termijn van dossiers

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

 • Verzamelen, verwerken en presenteren van marktgegevens ten behoeve van het management
 • Uitvoeren van promotie- en marketingactiviteiten

Online solliciteren

Een geldig telefoonnummer is verplicht.
Een geldig e-mailadres is verplicht.