Stichting Veilig Onderwijs | Voorneputten Uitzendbureau

Stichting Veilig Onderwijs

Stg Veilig Onderwijs Logo Handjes (1)
Gepubliceerd op: 03-06-2021

Evenals voorgaande jaren steunen wij dit jaar weer Stichting Veilig Onderwijs. 

Stichting Veilig Onderwijs is een landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over veilig onderwijs. Zij begeleiden sinds 2007 scholen in het creëren van een veilig en prettig leerklimaat. Daarvoor hebben zij diverse experts in dienst. Zij adviseren in de aanpak van onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en pesten. En zij geven advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen.