Certificeringen

Een bewijs van kwaliteit

Er komt heel wat bij kijken om ervoor te zorgen dat Voorneputten Uitzendbureau dé betrouwbare partner is en blijft voor werkgevers, uitzendkrachten en flexwerkers. Als blijk van het goed uitvoeren van ons werk beschikken wij over de juiste certificeringen. Deze laten zien dat we iedere dag hard aan het werk zijn om de kwaliteit te blijven waarborgen en te gaan voor de perfecte match.

 

Wat zeggen onze certificeringen over ons

Wij zijn lid van de NBBU:  Nederlandse Bond van Bemiddelings -en Uitzendondernemingen. Dit lidmaatschap laat zien dat we staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Onze SNF-certificering betekent dat we ervoor zorgen dat al onze uitzendkrachten en flexwerkers goed gehuisvest worden. Het bezit van een SNA-keurmerk geeft aan dat we werken volgens de normering NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

 

Meer over de Nederlandse Bond van Bemiddelings -en Uitzendondernemingen.

De NBBU is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Deze brancheorganisatie vertegenwoordigt meer dan 60 procent van de uitzendmarkt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen deze branche. Samen realiseren de NBBU-leden ieder jaar weer een hoog aantal uitzenduren. Hiermee helpen ze uitzendkrachten en flexwerkers aan het werk en ondernemingen aan flexibele arbeidskrachten.

Leden van de NBBU worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI). Zo staat de NBBU garant voor het waarborgen van constante kwaliteit. Daarnaast aarzelt de NBBU niet om haar stem te laten horen bij de overheid, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politici of regionale overheden. Zij is er medeverantwoordelijk voor dat een aantal belangrijke wetten voor de uitzendbranche tot stand zijn gekomen.

 

Meer over de Stichting Normering Arbeid (SNA)

Het keurmerk van de SNA is een keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers. Dit keurmerk is gebaseerd op de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normering. Deze beschrijft aan welke eisen je moet voldoen om aan te kunnen tonen dat je de “verplichtingen uit arbeid” naleeft. De onderneming moet:

  • identificeerbaar zijn
  • aangifte en afdracht doen van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • het loon betalen conform de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • een identiteitscontrole uitvoeren en ervoor zorgen dat de medewerkers arbeid in Nederland mogen uitvoeren
  • de risico’s op aansprakelijkstelling en boetes door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk voorkomen

Met dit keurmerk op zak zorgt Voorneputten Uitzendbureau ervoor dat het zich altijd aan de regels en eisen houdt.

 

Meer over Stichting Normering Flexwonen (SNF)

De SNF certificeert organisaties die huisvestiging aanbieden aan arbeidsmigranten. Het doel is om bedrijven die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten de zekerheid te geven dat op orde is.

Om een certificaat te mogen ontvangen, moet een organisatie voldoen aan de norm voor huisvestiging van arbeidsmigranten. De huisvestingslocaties van de organisaties worden hiervoor jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

U kunt zich ook inschrijven in het SNF-inhuur-register op het moment dat u de huisvesting wel aanbiedt, maar niet zelf beheert. Bijvoorbeeld omdat u deze inkoopt bij een SNF-geregistreerde onderneming. Deze organisaties worden ook jaarlijks gecontroleerd. Wordt er dan geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is? Dan wordt de organisatie uit het register geschreven.

Bekijk vacatures

Inschrijven

VoornePutten Uitzendbureau B.V.
Oud Camp 8
3155 DL Maasland
Telefoon: 0174 294500
Fax: 0174-290991
E-mail: info@voorneputten.nu
KvK Naaldwijk: 27185827

Inloggen