De voorzieningen

Altijd onder de juiste omstandigheden

Wanneer een uitzendkracht of flexwerker voor ons aan de slag gaat, zetten we ons in voor werkgeluk. Vanuit Voorneputten Uitzendbureau krijgt iedere uitzendkracht of flexwerker begeleiding en advies. Wij beoordelen waar een uitzendkracht of flexwerker het beste tot zijn of haar recht komt en dit werkgeluk ervaart. Daarnaast behandelen wij onze uitzendkrachten en flexwerkers altijd op de juiste manier. Dit tonen we door:

  • Altijd met respect te handelen
  • Tijdig en op de juiste manier uit te betalen
  • Een fijne plek te regelen om te wonen en werken
  • Passend vervoer te organiseren

Zo stellen we iedere uitzendkracht in staat om optimaal te kunnen presteren onder de beste omstandigheden. Hier horen goede woon- en reisomstandigheden bij. Wij werken eraan om iedereen een gevoel van thuis te geven en de reis van en naar het werk zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom hebben we een hoge standaard wat betreft huisvestiging en hebben we een eigen wagenpark tot onze beschikking.

 

Wat u mag verwachten van onze huisvesting

Voor de werknemer

Om optimaal te kunnen presteren, moet u als uitzendkracht uitgerust en op tijd op het werk aanwezig zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat we u altijd zo dicht mogelijk bij de werkgever vestigen. Op deze manier beperken we de reistijd. De huisvesting die wij ter beschikking stellen, voldoet aan de normen van de SNF (Stichting Normering Flexwonen).

Voor de werkgever

Bent u lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de NBBU (Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)? Wanneer u werkt met arbeidsmigranten moet u dan eigen huisvestinglocaties beschikbaar stellen. Deze moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de cao voor uitzendkracht van de ABU én de NBBU. Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen op de juiste wijze worden toegepast. Wanneer na controle blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, ontvangt u het certificaat ‘Verklaring van Registratie’ en zal men tevens worden opgenomen in de registers van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

 

Wat u mag verwachten van ons wagenpark

Wij zenden onze uitzendkrachten en flexwerkers graag veilig op hun weg. Om ervoor te zorgen dat ze iedere dag weer veilig en op tijd arriveren, hebben we een modern

wagenpark. Door gebruik te maken van een automanagementsysteem zijn we 24/7 op de hoogte van alle belangrijke informatie.

Onze voertuigen krijgen op tijd een onderhoudsbeurt of keuring en worden iedere week gecontroleerd. Bij een controle checken we het oliepeil, de vloeistoffen en de bandenspanning. Zo beperken we de risico’s en waarborgen we de kwaliteit van het wagenpark.

Bekijk vacatures

Inschrijven

VoornePutten Uitzendbureau B.V.
Oud Camp 8
3155 DL Maasland
Telefoon: 0174 294500
Fax: 0174-290991
E-mail: info@voorneputten.nu
KvK Naaldwijk: 27185827

Inloggen